2018-09-03 06:01
MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA (OMS)

(Sändes även den 31/8)

STOCKHOLM (Direkt) Tung svensk makrovecka med både räntebesked från Riksbanken och valet. Dessutom kommer internationellt konjunktursignaler i form av inköpschefsindex för industrin och tjänstesektorn samt amerikansk jobbrapport för augusti.


MÅNDAG DEN 3 SEPTEMBER

======================

kl 8.30: Silf/Swedbank: industri-PMI augusti

Steg oväntat kraftigt i juli, till 57,4 från 54,2 föregående månad. Det kan vara värt att notera att industri-PMI de senaste åren i allt högre grad har tenderat att överraska negativt i augusti, bara för att därefter åter stiga tydligt i september. I augusti 2017 sjönk PMI till 54,7, från 60,3 i juli, vilket var långt under väntade 59,9. I september steg sen PMI till 63,3, vilket då var klart högre än väntade 57,2.TISDAG DEN 4 SEPTEMBER

======================

kl 6.00: Mäklarstatistik: bostadspriser augusti

Den första indikationen på läget på bostadsmarknaden när den kommit igång igen efter sommaren. Efter nedgången hösten 2017 har det enligt Svensk Mäklarstatistik varit en klart mer stabil, om än avvaktande, marknad hittills under 2018.

Det kan samtidigt noteras att utbudet av bostäder till salu, både nyproduktion och befintliga, är mycket högt. Enligt statistik från Booli är det nu det högsta utbudet av bostadsrätter sedan 2012, det högsta utbudet av villor sedan 2014 och ett rekordhögt utbud av nyproduktion.


kl 6.30: Australien: räntebesked

Väntas lämna styrräntan oförändrad på 1,50% för 23:e mötet i rad (från augusti 2016). De senaste beskeden från RBA-chefen Philip Lowe är att man ska vänta sig räntehöjningar "vid någon punkt", men räntorna väntas ligga kvar på nuvarande rekordlåga "ännu en tid".


kl 16.00: USA: ISM industri-PMI augusti

Sjönk tillbaka oväntat mycket förra månaden, till 58,1 från 60,2, vilket hänfördes till en stark dollar och spänningarna på handelsområdet. Bland annat sjönk det viktiga delindexet över orderingången till den lägsta nivån i år. Nu i augusti väntas en fortsatt nedgång till 57,6.

Nomura räknar med en nedgång till 57,5, till följd av fortsatt handelsoro, men påpekar att detta fortsatt skulle vara en nivå som indikerar ett solitt ekonomisk momentum.ONSDAG DEN 5 SEPTEMBER

======================

kl 9.30: SCB: produktionsvärdesindex juli

Näringslivets produktionsvärde väntas enligt SME Direkts analytikerenkät ha ökat med 3,4% y/y efter 4,1% förra månaden.


kl 14.30: USA: handelsbalans juli

I ökat fokus till följd av president Donald Trumps nya handelspolitik som ökat osäkerheten kring USA:s utrikeshandel. I juni ökade handelsunderskottet för första gången på fyra månader, till 46,3 miljarder dollar från 43,2 miljarder dollar månaden före.

I juli väntas underskottet vidgas till 49,8 miljarder dollar. Enligt preliminär statistik ökade handelsunderskottet för varor i augusti.


kl 16.00: Kanada: räntebesked

Bank of Canada inledde i mitten av 2017 en höjningscykel och har hittills höjt styrräntan från 0,50% till 1,50% i fyra steg. Räntan höjdes 25 punkter vid det senaste räntemötet i juli och denna gång väntas BOC avvakta. Beskedet från BOC i juli var att räntorna måste höjas ytterligare, om än gradvis.TORSDAG DEN 6 SEPTEMBER

=======================

kl 8.00: Tyskland: industriorder juli

Förra månaden var svag och orderingången till den tyska industrin föll hela 4,0% m/m och för första gången sedan juli 2016 sjönk orderingången i årstakt, -0,8%. Enligt det tyska ekonomidepartementet, som sammanställer statistiken, spelade osäkerhet kring handelspolicy en roll eftersom exportorder från utanför EU föll hela 5,9% m/m. Nu i juli väntas en rekyl och att orderingången ökar 1,8% m/m.


kl 9.30: Riksbanken: räntebesked, penningpolitisk rapport

Det var vid detta möte som räntan skulle höjas för första gången enligt de räntebanor som Riksbanken publicerade till och med februari i år. I april justerades dock räntebanan och Riksbanken har därefter signalerat en räntehöjning i slutet av året, och frågan är om det budskapet fortsatt står fast.

Enligt SME Direkts enkät räknar samtliga tillfrågade ekonomer med att styrräntan lämnas oförändrad nu, även om direktionen kanske är mer splittrad än tidigare. En klar majoritet räknar också med att Riksbanken även nu kommer att signalera en räntehöjning i slutet av året, även om långt i från alla tror att Riksbanken verkligen kommer att leverera på det löftet.


kl 9.30: SCB: småhusbarometern augusti

SCB:s småhusbarometer visade inte samma fall som Valueguards villaindex under hösten, men årstakten har kommit ned tydligt på senare tid och var senast i juli 1%. Priserna var oförändrade 3m/3m i juli.


kl 14.15: USA: ADP privat sysselsättning augusti

Ger en fingervisning inför fredagens officiella jobbstatistik, även om prognosvärdet är omtvistat. Förra månaden steg privat sysselsättning med 219.000 personer, enligt ADP, men bara med 170.000 i den officiella jobbrapporten. Nu i augusti väntas ADP visa +190.000 i privat sysselsättning.


kl 16.00: USA: ISM tjänste-PMI augusti

Sjönk rejält i juli, till 55,7 från 59,1 i juni, vilket var klart svagare än väntat. Det som drog ned var framför allt delindex för order och affärsaktivitet. ISM själva talade om en "avkylning" i tjänstesektorn, men påpekade att en majoritet av inköpscheferna fortsatt är positiva om affärsförhållanden och ekonomin.

Väntas nu rekylera upp något till 56,5. Delindex för sysselsättning ger en sista pusselbit inför fredagens jobbrapport.FREDAG DEN 7 SEPTEMBER

======================

kl 8.00: Tyskland: industriproduktion juli

Efter en nedgång med 0,9% m/m i juni räknar nu analytiker med att industriproduktionen ökar med 0,2% i juli.

Commerzbank menar att den senaste tidens svaga orderingång talar för att industriproduktionen i stället sjönk kraftigt i juli. De spår hela -2,5% m/m.


kl 14.30: USA: sysselsättning augusti

Sysselsättningen var svagare än väntat i juli, med en ökning om 157.000 personer att jämföra med väntade 190.000 personer. Detta motverkades dock av att föregående månaders sysselsättning reviderades upp med hela 59.000 personer. Arbetslösheten låg som väntat kvar på 3,9% och löneökningarna låg kvar på 2,7%.

I augusti väntas sysselsättningen öka med 190.000 personer, arbetslösheten ligga kvar på 3,9% och löneökningstakten växla upp en aning till 2,8% y/y.

Capital Economics räknar med en rekyl för sysselsättningen till +180.000, vilket enligt dem bör räcka för att pressa ned arbetslösheten till 3,8%. De menar också att en sådan stark sysselsättning, tillsammans med tecken på att mindre lediga resurser nu börjar pressa löneökningstakten gradvis högre, kommer få Federal Reserve att fortsätta höja räntorna vid nästa möte i september.


SÖNDAG DEN 9 SEPTEMBER

======================

Politik: riksdagsval

Med små skillnader mellan blocken och ingen utsikt att något av de traditionella blocken får egen majoritet är osäkerheten i regeringsfrågan mycket stor inför valet. Den osäkerheten lär heller knappast ha skingrats helt på valnatten.

Många har varnat för en lång och svår regeringsbildning, och vilken regeringen det än blir lär den vara svag, vilket enligt bedömare kommer att göra det svårt att ta itu med viktiga strukturfrågor som bostäder, skatter och arbetsmarknad, liksom att bedriva krispolitik om Sverige skulle stå inför en ny lågkonjunktur under nästa mandatperiod.

En viktig osäkerhet inför valet är hur stora Sverigedemokraterna blir. Att de ökat kraftigt sedan förra valet står klart, men de har historiskt tenderat att underskattas i opinionsmätningar. Stödet för SD varierar också stort mellan olika mätningar, från 18 upp mot 25%. Störst är de i mätningarna från Sentio och Yougov, och skulle de få bortåt 25% av rösterna skulle det få en stor effekt på finansmarknaderna, enligt Nordea.

Bedömare på finansmarknaden tror annars inte att valresultatet kommer att ge upphov till några större marknadsrörelser, särskilt inte som komplicerade regeringsbildningar och svaga regeringar snart är mer regel än undantag i Europa.

"Finansmarknadernas fokus på svensk politik lär bli större än vanligt men starka statsfinanser, stor samsyn avseende den ekonomiska politiken samt en tradition av breda överenskommelser gör risken för finansiell oro liten", skrev SEB i sin senaste konjunkturprognos.Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt