2019-02-15 16:30
RÄNTOR/VALUTOR: SIGNALER OM HANDELSSAMTALEN HÖJDE HUMÖRET

STOCKHOLM (Direkt) Europeiska räntor handlades mestadels oförändrat till svagt högre på fredagen samtidigt som dollarn rörde sig oregelbundet mot euron och japanska yen.

Sentimentet var fortsatt darrigt i den tidiga handeln på fredagen, men humöret förbättrades efterhand när marknadsaktörer valde att tolka signalerna från handelssamtalen mellan USA och Kina i Peking.

Enligt rapporterna har det gjorts vissa framsteg, men parterna kommer att fortsätta samtalen i Washington nästa vecka. Såväl Kinas president Xi Jinping som USA:s finansminister Steven Mnuchin och handelsrepresentanten Robert Lighthizer beskrev den senaste samtalsrundan i försiktigt positiva ordalag, de amerikanska representanterna påpekade dock att mycket arbete återstår.

Liknande budskap kom i ett uttalande från Vita huset, där det noterades framsteg och att arbetet inför deadline den 1 mars fortsätter, men också att "mycket arbete återstår".

"Båda sidor kommer att fortsätta arbeta med alla kvarstående frågor inför den 1 mars 2019, som är deadline för en höjning av tullarna med 10 procent för vissa varor importerade från Kina", framgick det av uttalandet.

Data från Kina på fredagsmorgonen visade på fortsatt sjunkande pristryck i såväl konsument- som producentled i januari; KPI-inflationen sjönk till 1,7 procent, från 1,9 procent i december, vilket var under väntade 1,9 procent. PPI-inflationen sjönk samtidigt från 0,9 till 0,1 procent, under väntade 0,2 procent och den lägsta ökningstakten sedan september 2016.

Bloomberg News noterade att den svaga utvecklingen för producentpriserna ökar farhågorna för deflation, och det innebär sannolikt också dämpade kinesiska exportpriser vilket kan dämpa prisutvecklingen även i övriga världen.

Italienska räntor steg mer än i övriga Europa på fredagen, och uppgången späddes på av kommentarer från Cladio Borghi, ekonomisk rådgivare till regeringspartiet, Lega, om att EU måste förändras efter vårens parlamentsval, annars vill han att Italien lämnar unionen.

Uppgången i italienska räntor dämpades dock på eftermiddagen efter kommentarer från ECB:s direktionsledamot Benoit Coeure om att banken överväger en ny långfristiga finansieringsfacilitet för banker i euroområdet, TLTRO.

Benoit Coeure sade också att den ekonomiska inbromsningen är starkare och bredare än vad ECB räknat med. Inflationsbanan väntas också bli flackare, och ECB måste anpassa sig. Kommentarerna bidrog till förstärkt nedåtpress mot euron på eftermiddagen.

Brittisk detaljhandel ökade med oväntat starka 1,0 procent mellan december och januari (väntat +0,2) och med 4,2 procent jämfört med januari 2018 (väntat +3,4). Det var den starkaste ökningen sedan december 2016, och framför allt kläder sålde bra, med hjälp av reor, efter en svag utveckling i december.

Euron gjorde nya försök att etablera sig över 10:50 mot kronan på fredagsmorgonen, men vände nedåt i takt med att risksentimentet förbättrades efter beskeden om att handelssamtalen mellan USA och Kina kommer att fortsätta i Washington nästa vecka.

Vid svensk stängning noterades euron till 10:47 mot kronan, 5 öre lägre än vid samma tid på torsdagen. Dollarn hade samtidigt försvagats knappt 3 öre, till 9:29, och TCW-index hade sjunkit till 142,04 (142,53).

Svenska statsobligationsräntor steg 1-2 punkter på fredagen, tioårsräntan upp 2 punkter, till 0,38 procent, medan motsvarande tyska ränta steg 1 punkt, till 0,10 procent.

Amerikanska statspappersräntor stabiliserades på lägre nivåer efter svensk stängning på torsdagen, efter att tidigare ha sjunkit påtagligt i spåren på den svaga detaljhandelsstatistiken för december. USA-räntorna vände därefter upp på fredagseftermiddagen, i takt med att risksentimentet förbättrades.

USA-data på fredagen inkluderade bland annat Empire Manufacturing index för februari, som steg till 8,8 från 3,9 i januari vilket var något över väntade 7,0. Importpriserna sjönk vidare 0,5 procent i januari, mer än väntade -0,1 procent.

Industriproduktionen sjönk 0,6 procent i januari, klart sämre än väntade +0,1 procent. Decemberutfallet justerades samtidigt ner till +0,1 procent från tidigare angivna +0,3 procent. Produktionen i tillverkningsindustrin sjönk samtidigt 0,9 procent, väntat +0,1 procent, och kapacitetsutnyttjandet sjönk till 78,2 från 78,8 i december.

Capital Economics noterade att nedgången i januari drevs av att produktionen av motorfordon backade 8,8 procent, men de såg också svaghetstecken i andra sektorer vilket tyder på att USA nu också drabbas den globala inbromsningen. Tillsammans med torsdagens svaga detaljhandelsdata "ger detta ytterligare skäl att misstänka att Fed inte kommer att höja räntan i brådrasket".

Det svaga produktionsutfallet fick dollarn att vända nedåt efter uppgångarna tidigare på fredagen, samtidigt bromsades den tidigare uppgången i USA-räntorna något men det vid det här laget tämligen positiva börshumöret påverkades inte mycket.

Michiganindex steg preliminärt till 95,5 i februari från 91,2 i januari, och det var framför allt hushållens bedömning om utsikterna som förbättrades. Hushållens förväntningar om inflationen på kort och framför allt lång sikt sjönk däremot tydligt i början av februari jämfört med i januari.

Vid den svenska marknadens stängning noterades den amerikanska tioårsräntan till 2,66 procent, 1 punkt högre än vid samma tid på torsdagen.Per-Anders Degerman +46 8 5191 7936
Nyhetsbyrån Direkt