2016-06-16 08:11
Sverige: Lågutbildade förlorar jobben i digitaliseringsekonomin - ESO
   (SIX) Lågutbildade förlorar jobben i digitaliseringsekonomin,
enligt en rapport från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi,
ESO.

   Digitaliseringen uppges ha haft stora effekter på sysselsättning
och produktivitet i svenskt näringsliv.

   "Arbetsmarknaden har polariserats genom att allt fler arbetar inom
hög- och låglöneyrken medan allt färre arbetar inom yrken med
mellanhög lön. Automatiseringen innebär att vissa typer av jobb
försvinner. Utbildning fungerar som ett skydd mot arbetslöshet -
personer med enbart grundskola har en avsevärt högre risk att förlora
jobbet jämfört med personer som har en akademisk examen", skriver ESO
i ett pressmeddelande i samband med presentationen av rapporten.

   Automatiseringen innebär att jobb försvinner, men också att nya
jobb skapas när produktiviteten ökar. Särskilt företag inom
tillverkningsindustrin tycks enligt ESO ha varit framgångsrika i att
utnyttja digitaliseringens möjligheter för att öka sin produktivitet.

   Andelen sysselsatta i yrken med hög risk för automatisering har
också minskat över tiden, vilket innebär att många rationaliseringar
redan ägt rum.

   "Digitaliseringen innebär både hot och möjligheter för företag och
sysselsättning. Om företagen blir mer effektiva och kan erbjuda varor
och tjänster till lägre priser, kan digitaliseringen också skapa nya
jobb", säger Lars Persson som är professor på Institutet för
Näringslivsforskning.


Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
mailto:johan.lind@six-group.se
www.blogg.six.se    @SIXNyheter
SIX News