FinWire Smallcap 2017-10-12 16:41
Active Properties ökade hyresintäkterna och resultatet
Fastighetsbolaget Active Properties ökade hyresintäkterna och driftsnettot under det första halvåret.

Hyresintäkterna steg med 15 procent till 24,1 miljoner kronor (21,3) medan driftsnettot ökade 19 procent till 15,2 miljoner kronor (12,8). Resultatet efter finansiella poster steg till 2 miljoner kronor (-0,3).

Förvaltningsresultatet förbättrades med 36 procent till 9,6 miljoner kronor (7,1). Uthyrningsgraden i koncernen steg med 3,2 procent till 91,0 (87,8).

"Bolagets finansiella styrka har starkt förbättrat möjligheterna till nya fastighetsförvärv.
Pågående förhandlingar förväntas leda till de första avsluten under hösten 2018", skriver bolaget i rapporten.

Active Properties har även fattat beslut om att uppföra en ny lagerbyggnad på fastigheten i Skeppshult. Byggstart kommer att ske i oktober. Investeringen som beräknas uppgå till cirka 4 miljoner kommer att regleras över befintligt hyresavtal. Lagerbyggnaden beräknas vara inflyttningsklar under fjärde kvartalet i år.

Fastighetsbolaget har även tecknat avtal om förvärv av två handelsfastigheter belägna i Sörbydalområdet vid E22:s avfart strax utanför Ronneby. Fastigheterna som är under uppförande är planerade för leverans under december i år respektive april nästa år.

Till fastigheterna hör underliggande hyresavtal som löper på tio år. Det totala fastighetsvärdet uppgår till cirka 40 miljoner kronor. newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire