2021-04-27 11:39
LEO VEGAS: ORGANISERAD KRIMINELL TILLÄTS SÄTTA IN 0,5 MLN (NY)

(Lägger till: Förtydligande från Leo Vegas att kunderna är nettovinnare och att angivna insättningar även omfattar insatta spelvinster. Sjätte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Under 2019 tilläts en av Leo Vegas kunder sätta in närmare 0,5 miljoner kronor under en månads tid trots att bolaget visste att det fanns en brottmålsdom där det framgår att personen är medlem i en kriminell organisation.

Det framgår av Spelinspektionens beslut på tisdagen om att tilldela Leo Vegas en varning och sanktionsavgift på 2 miljoner kronor.

"Vi kan inte diskutera enskilda kunders förehavanden, det jag kan konstatera är att tillsynsmyndigheterna har kollat på rutinerna som fanns då", säger Leo Vegas kommunikationschef Daniel Valiollahi till Nyhetsbyrån Direkt.

Spelinspektionen har granskat 15 av Leo Vegas kunder som under 2019 hade vunnit och satt in stora belopp på sina spelkonton.

Fyra av kunderna anses av inspektionen utgöra låg risk i penningtvättshänseende. De kvarvarande elva kunderna som granskats har gjort insättningar mellan 0,2 och 1,7 miljoner kronor under förhållandevis korta tidsperioder. Kunden som satte in 1,7 miljoner gjorde exempelvis detta under en period av sju dagar.

Leo Vegas förtydligar i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt att kunderna är nettovinnare som vunnit mer än de har satt in och att de i beloppen angivna i Spelinspektionens beslut även ingår spelvinster.

En av kunderna har gjort insättningar på 448.000 kronor. Kunden bedömdes av Leo Vegas utgöra hög risk för penningtvätt varpå taxeringsuppgifter begärdes in. Av dessa framgår att kunden hade en taxerad årlig inkomst på knappt 350.000 kronor.

Utifrån taxeringsuppgifterna gjorde Leo Vegas bedömningen att det inte fanns någon misstanke om att de insatta medlen härrörde från något annat än den taxerade inkomsten och bedömde kunden som medelrisk. Detta trots att det i bolagets kundakt finns en brottmålsdom där det framgår att denne sedan tio år tillbaka är medlem i en kriminell organisation. Av domen framgår bland annat att personen "av säkerhetsskäl och till tryggande av tredje part därför inte anses lämplig för samhällstjänst".

Spelinspektionen menar att dessa omständigheter utgör faktorer som tyder på hög risk, och delar inte Leo Vegas uppfattning att insättningarna kan förklaras av den taxerade inkomsten.

"Vad gäller kund nr 7 och dennes taxerade inkomst på knappt 350.000 kr menar Spelinspektionen att det är osannolikt att inkomsten, som motsvarar en månadslön på ungefär 29.000 kronor, kan förklara insättningar på 82.000 kr under 35 dagar", skriver Spelinspektionen i sitt beslut.

Vissa av kunderna har även enligt Spelinspektionen använt sig av betalsätt förknippade med hög risk, bland annat Skrill och PaysafeCard, vilket Spelinspektionen också anser borde ha skickat upp en varningsflagga.

Spelinspektionens beslut rör överträdelser som skett under 2019 och enligt bolaget har rutinerna sedan dess uppdaterats.

"De rutiner vi hade då har vi inte nu, utan vi har mer omfattande rutiner. Det här är rutiner som ändras kontinuerligt, det är inte ett arbete man blir färdig med", säger Daniel Valiollahi.

Så o m ni begär in uppgifter om en kund och det framkommer att denne är kriminell, stoppar ni en sådan kund i dag?

"Det ligger i sakens natur att vi inte diskuterar exakt hur våra rutiner ser ut, det kan vi inte avslöja", säger han.Adam Wahlfeldt +46 8 5191 7920
Nyhetsbyrån Direkt