2020-09-24 17:30
INZILE: NÅR EJ PRODUKTIONSMÅL, FLYTTAR FRAM MÅL 1 ÅR TILL 2021

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Coronapandemin medför att vissa av elfordonsbolaget Inziles underleverantörer tillfälligtvis inte kan förse bolaget med de komponenter som behövs, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Därför kommer produktionsmål för 2020 inte uppnås.

Samtidigt meddelas att Inziles produktionsmål för 2022 om att 1.000 fordon ska tillverkas per år flyttas fram med ett år till 2021, framgår i ett separat pressmeddelande.

Omkring två tredjedelar av de fordon som skulle färdigställas under hösten kommer att vara leveransklara först under första kvartalet 2021, skriver bolaget om komponentbristen från leverantörer.

Inzile kommer dock redan under fjärde kvartalet i år kunna nå en produktionstakt om 1.000 fordon per år. Detta förutsätter att erforderligt material och komponenter finns i lager. Enligt bolagets ursprungliga planer skulle denna produktionstakt nås först till år 2022.

"Vår tillfälliga komponentbrist är frustrerande men det positiva är att vår produktion redan nu klarar att tillverka i 1.000-takt per år, under förutsättning att material och komponenter finns hemma", kommenterar Inziles vd Ragnar Åhgren.

"Målet om 360 tillverkade fordon för 2020 kommer inte nås, utan vi landar på omkring en tredjedel av denna volym", fortsätter han.

Bolaget reserverar sig dock för coronapandemins utveckling och den inverkan som kan orsakas på logistik och leveranser.Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion
Nyhetsbyrån Direkt