2021-02-23 22:48
MAGNOLIA BOSTAD: NYA VERKSAMHETS- OCH FINANSIELLA MÅL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Magnolia Bostad presenterar nya verksamhets- och finansiella mål. Samtidigt meddelar bolaget sin nya utdelningspolicy. Bakgrunden till uppdateringen uppges vara bolagets satsning på utveckling av fastigheter för egen förvaltning.

Det framgår av ett pressmeddelande på tisdagskvällen.

Magnolia Bostads första nya verksamhetsmål är att, innan slutet av 2025, inneha minst 4.000 färdigställda boenden i egen förvaltning, alternativt inneha förvaltningsfastigheter med ett marknadsvärde om minst åtta miljarder kronor. Detta avser bolagets egna ägande samt ägarandel i joint venture-bolag.

Magnolia Bostad avser även att produktionsstarta minst 3.000 boenden per år, sett som ett genomsnitt över en konjunkturcykel.

Magnolia Bostads nya finansiella mål är att bolagets soliditet ska uppgå till minst 30 procent.

Den nya utdelningspolicyn säger att Magnolia Bostads utdelning "långsiktigt ska motsvara upp till 30 procent av resultatet". Vidare skriver bolaget i pressmeddelandet att fokus under de närmaste åren är att prioritera investeringar i byggrättsportföljen samt i förvaltningsfastigheter, vilket kommer innebära ingen eller låg utdelning under denna period.Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion
Nyhetsbyrån Direkt