2019-06-07 11:04
Josab kvittar reverslån mot konvertibelt skuldebrev
Vattenreningsbolaget Josab Water Solutions har förhandlat med långivaren Vimab Holding och omförhandlat ett reverslån om 6 miljoner kronor till ett konvertibelt lån på tolv månader med start den 1 juli. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lånet erhölls baserat på en lånegaranti av ägare i Josab, efter tidigare amorteringar av motsvarande lånebelopp, i februari. Vimab ägs av New Concept Holding i Hongkong där Josabs styrelseordförande Zhu Yongjun är delägare.

Parterna har kommit överens om en löptid på tolv månader med en årlig ränta på 13 procent med kvartalsvis betalning samt en konverteringskurs om 4 kronor per aktie. Josab kan påkalla konvertering om bolagets aktie mätt som den volymvägda genomsnittskursen under 20 handelsdagar uppgår till minst 8 kronor.

Josabs vd Johan Gillgren säger i en kommentar att bolaget efter omförhandlingen bara har lån via konvertibler vilket ger bolaget möjlighet att reglera skulderna med egna aktier istället för med likvida medel. Josab ser en stor affärsmässig fördel i att ha denna möjlighet och därmed kunna använda likviditeten till utveckling och expansion av verksamheten istället för till amorteringar.
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire