2019-10-10 14:26
Rederi AB Gotland lämnar mellersta skärgården i Stockholm
Rederiet Gotlandsbolagets dotterbolag bedriver sedan 1 oktober inte längre sjötrafiken i området som trafikförvaltningen i Region Stockholm benämner mellersta skärgården. Detta efter beslut i upphandling sent år 2018.

Verksamheten har varit en vinstgivande gren i bolaget. Redan efter två år från avtalsstart, i april 2018, meddelades att bolaget inte fick behålla kontraktet. Detta efter att en förlorande anbudsgivare drivit en lyckad överklagan. Vid det nya upphandlingsförfarandet uppfyllde inte Gotlandsbolaget skall-kraven för att vara med i den nya upphandlingen, men fick däremot sköta driften tills dess att den nya aktören var på plats. Det skriver tidningen Helagotland.se.

Området trafikeras av Vaxholmsbolaget (ett av SLs varumärken) och innefattar enligt bolaget trafik till bland annat öarna Grinda, Svartsö, Gällnö, Ljusterö, Möja, Finnhamn och Vaxholm.

Området är enligt tidningen Sjömannen det största trafikområdet inom Stockholms skärgårdstrafik. Det nya 12-åriga avtalet uppges vara värt cirka 120 miljoner kronor årligen och omfattar drift av 15 båtlinjer.

Enligt Region Stockholm uppgick ersättningen till Skärgårdsbolaget (helägt av Gotlandsbolaget) under 2018 till 160,5 miljoner kronor. Det nya 12 åriga avtalet skiljer något gentemot det gamla. Blidösundsbolaget har sedan 1 oktober tagit över driften. Bolaget har drift i flera trafikområden. I bolagets koncern ingår även bland annat Styrsöbolaget, Flygbussarna och Snälltåget.
Love Josefsson
Nyhetsbyrån Finwire