2015-02-12 07:16
Spel: Den svenska spelpolitiken motverkar sitt syfte - ESO-rapport
   (SIX) Den svenska spelpolitiken motverkar sitt syfte, skriver David
Sundén i en ny ESO-rapport som i dag överlämnas till
finansdepartementet.

   I rapporten konstateras det att spelandet via nätet hos utländska
bolag ökar och att det spelandet ligger bortom räckhåll för det
svenska regelverket. För att myndigheterna framöver ska kunna främja
ett sunt spelande och fördela överskottet till allmänheten krävs det
därför att nuvarande regelverk reformeras.

   Rapporten föreslår bland annat att nuvarande pris- och
spelformsreglering avskaffas så att svenska bolag kan konkurrera på
samma villkor som internationella och att ett licenssystem för
internationella bolag införs. Licensen för med sig skyldigheter att
betala skatt, ta spelansvar och följa svenska marknadsföringsregler.

   ESO står för Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi och en
är en kommitté under finansdepartementet, med uppdrag "att
självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida
samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden".

Andreas Johansson, tel +46 31 350 6483
mailto:andreas.johansson@six-group.se
www.blogg.six.se    @SIXNews
SIX News