2019-11-07 07:25
DUROC: FÖRSIKTIGARE KUNDER MEN HAR BEREDSKAP

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Duroc noterar i sin delårsrapport att specifika branscher respektive geografiska områden signalerar en avmattning i efterfrågan på varor och tjänster. Detta gäller främst områden relaterade till bilindustrin i Europa.

"Kunderna är generellt försiktigare i sina satsningar för framtiden och beslut gällande kapacitetsökningar skjuts på framtiden. Bilden är dock inte entydigt mörk och Duroc-koncernen möter eventuellt sviktande efterfrågan med produktutveckling, investering i nya marknader samt en god beredskap för att parera en mer omfattande nedgång med kostnadsanpassning", skriver vd John Häger i rapporten.

Han påpekar att Durocs starka finansiella ställning utgör en extra trygghet samtidigt som den ger god beredskap "till förvärv i flykten".

Duroc-koncernen omsätter med nuvarande struktur cirka 3.700 miljoner kronor på årsbasis, med en rörelsemarginal omkring 3,5 procent. Inom en treårsperiod är målsättningen att lyfta marginalen till minst 6 procent.

"Detta mål är väl underbyggt i Durocs strategiska plan, som utarbetats tillsammans med koncernens samtliga bolag", skriver vd.

Genom fortsatta satsningar på kundstyrd produkt- och marknadsutveckling, investeringar i effektivitetsbefrämjande och kapacitetsökande maskinell utrustning samt löpande reduktion av de operationella kostnaderna skapas förutsättningar för en väsentlig förbättring av såväl koncernens intjäningsförmåga som kassaflöde, heter det.Kristine Trapp +46 8 5191 7927
Nyhetsbyrån Direkt