2021-01-14 10:29
ARBETSMARKNAD: STORT INFLÖDE, MEN MÅNGA FÅR NYTT JOBB – TSL/TRR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Inflödet av personer till omställningsorganisationerna TRR och Trygghetsfonden TSL har ökat kraftigt under 2020, men de allra flesta går vidare till nytt arbete, studier eller att starta eget företag.

Det framgick vid en pressträff på torsdagen.

Trygghetsfonden TSL, som är omställningslösningen för privata arbetare, har sett inflödet nära på tredubblas under 2020, till 35.000 personer, jämfört med 2019. Även för TRR, motsvarigheten för tjänstemän, har inflödet ökat kraftigt, från 14.000 uppsagda tjänstemän 2019 till närmare 23.000 under 2020.

Såväl Caroline Söder, vd för Trygghetsfonden TSL, som Lennart Hedström, vd för TRR, lyfte dock fram att de allra flesta av de personer som får hjälp av omställningsorganisationerna går vidare till en positiv lösning – vilket innebär ett nytt arbete, påbörjade studier eller att starta eget företag. För Trygghetsfonden TSL handlar det om 91 procent.

"Det är naturligtvis glädjande under dessa svåra tider på arbetsmarknaden", sade Caroline Söder.

Hon tillade att de allra flesta går vidare till en ny anställning, även om fler än tidigare påbörjat studier under 2020.

"Det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande finns branscher som rekryterar", sade hon och nämnde bland annat livsmedelshandeln och byggvaruhandeln samt delar av tillverkningsindustrin, bland annat tillverkning av just byggvaror.

För TRR har närmare 94 procent fått en positiv lösning 2020, vilket faktiskt är en högre andel än under 2019. Även här har fler än tidigare påbörjat studier, där sjukvårdsyrken ligger i topp. Vad gäller möjligheten till nytt arbete sade Lennart Hedström att det för tjänstemän finns ett stort rekryteringsbehov inom offentlig sektor, liksom inom e-handel och IT.

Han påpekade också att det inte verkar ses lika negativa att bli av med jobbet under en kris, vilket gör att många faktiskt snabbare går vidare under kristider.

"Att det inte tas lika personligt talar för att startsträckan ska kunna bli kortare", sade han.

Inflödet till omställningsorganisationerna har, föga förvånande, varit koncentrerat till de branscher som drabbats hårdast av pandemin – som hotell, restaurang och handeln. Inflödet är vidare koncentrerat till storstäderna, mycket beroende på att de drabbade branscherna är störst här. Detta är en stor skillnad mot finanskrisen, då inflödet från storstäderna var mycket mindre. En annan stor skillnad är att det den gången var mycket mer koncentrerat till industrin.

Båda omställningsorganisationerna räknar med ett stort inflöde även under 2021, där utvecklingen är beroende av vad som händer med pandemin, där den andra vågen redan verkar sätta vissa spår på arbetsmarknaden, hur det går med vaccinationerna samt regeringens stödpaket.

Totalt omfattas närmare 3 miljoner anställda vid 100.000 privata företag av omställningsstöd från TSL och TRR.Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935
Nyhetsbyrån Direkt