2020-10-15 12:02
VOLVO: TYDLIG EFTERFRÅGEÅTERHÄMTNING SPÅS LYFTA 3KV- ANALYTIKER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fordonstillverkaren Volvo väntas kunna förbättra sitt resultat avsevärt under tredje kvartalet, jämfört med det pandemityngda andra kvartalet.

En tydlig återhämtning i efterfrågan på lastbilsmarknaderna i både Europa och Nordamerika har gynnat Volvo, enligt flera analyser som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför niomånadersrapporten.

"Vi har höjt våra utsikter för efterfrågan på tunga lastbilar, då vi nu ser en skarpare cyklisk uppgång efter den initiala pandemiorsakade nedgången", skriver Pareto Securities i en analys och påpekar att återhämtningen lett till en avsevärd förbättring i lönsamhetsförhållandena för lastbilsbolagen och resulterat i en ökning i orderingången på lastbilar.

Nordea framhåller också att Volvo nu är i bättre form för att dra nytta av att volymerna kommer tillbaka, givet bolagets omfattande besparingsprogram och eftermarknadsfokus.

Även DNB Markets tror att Volvos kvartalsrapport kan bidra till ett ökat förtroende för att bolaget har förbättrats strukturellt och nu har en mer flexibel kostnadsbas.

"Vi bedömer att resultatet har förutsättningar att utgöra en positiv katalysator för aktiekursen, och vi ligger 44 procent över konsensus vad gäller det justerade rörelseresultatet", skriver DNB Markets.

Kombinerat med en förbättrad orderingång, utsikter för en fortsatt stark kassaflödesgenerering under de kommande kvartalen och en solid balansräkning borde detta lyfta värderingsmultiplarna, enligt DNB som har en köprekommendation för Volvoaktien.

Under det andra kvartalet överraskade Volvo med ett klart bättre resultat än väntat, bland annat som en följd av kostnadsneddragningar. Orderingången på lastbilar sjönk dock med 45 procent andra kvartalet.

För det tredje kvartalet räknar analytikerna med att Volvos nettoomsättning faller med drygt 20 procent till 78,7 miljarder kronor, enligt Infronts sammanställning av 17 analytikers estimat.

Det justerade rörelseresultatet väntas hamna på 5,9 miljarder kronor (10,9) medan det rapporterade rörelseresultatet spås bli 6,1 miljoner kronor, enligt Infront.

Orderingången spås däremot öka till 38.187 lastbilar under tredje kvartalet, vilket är upp från 35.726 fordon motsvarande kvartal 2019.

Volvo har avstått från att ge några marknadsprognoser för 2020 som en följd av det mycket turbulenta, osäkra läget. Frågan är om Volvo vågar sig på att presentera några marknadsbedömningar för nästa år, 2021, som bolaget historiskt har gjort i sin niomånadersrapport.

Rapporten väntas tisdagen den 20 oktober klockan 7.20. En rapportkonferens inleds klockan 9.00.Fia Forsman +46 8 5191 7923
Nyhetsbyrån Direkt