2021-02-23 18:00
IVISYS: AVSER GÖRA RIKTAD NYEMISSION AV 11 MLN AKTIER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-noterade Ivisys, som erbjuder visuellt baserade kvalitetskontrollösningar för industrin, avser göra en riktad nyemission av högst 11 miljoner aktier till kvalificerade svenska och internationella investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som inleds omedelbart.

Det framgår av ett pressmeddelande efter aktiemarknadens stängning på tisdagen.

Bolaget har gett Mangold Fondkommission i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra emissionen.

Athanase Industrial Partner, som är Ivisys största ägare med 78 procent av aktierna, har förklarat sig berett att delta i den riktade emissionen på samma villkor som andra investerare och avser teckna de aktier som inte tecknas av andra.

"Anledningen till att den riktade emissionen genomförs, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att den ger möjlighet för bolaget att på ett tillräckligt tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra bolaget ytterligare, erforderligt kapital. Styrelsen har härvid särskilt beaktat bolagets kortfristiga likviditetsbehov, som innebär att likviditetstillskott i närtid erfordras", skriver Ivisys.

Bolagets aktie stängde på tisdagen vid 2:70 kronor. Om den riktade nyemissionen skulle göras till samma kurs skulle företaget tillföras 29,7 miljoner kronor.Johan Lind +46 8 5191 7954
Nyhetsbyrån Direkt