2019-02-15 18:38
Overtagelse av API-virksomhet gjennomført

(2019-02-15) Kitron har gjennomført overtagelsen av EMS-divisjonen til API Technologies Corp., noe som i betydelig grad styrker posisjonen i det amerikanske markedet.

Transaksjonen er gjennomført i henhold til vilkårene i børsmeldingen 30. november 2018, inkludert alle nødvendige offentlige godkjennelser. Kitron vil konsolidere den overtatte virksomheten fra og med i dag.

- Dette oppkjøpet er et gjennombrudd for Kitron i det amerikanske markedet og kommer som svar på kundenes etterspørsel etter en mer betydelig tilstedeværelse i dette viktige markedet, sier Cathrin Nylander, finansdirektør og konstituert konsernsjef i Kitron.

Den overtatte virksomheten er fokusert på forsvar, luftfart, medisinsk/industri og kommunikasjon/forbruker, og den er godt tilpasset Kitrons overordnede strategi. Den ligger i Windber, Pennsylvania, nær Kitrons nåværende amerikanske anlegg i Johnstown, Pennsylvania, med 115 ansatte som opererer seks produksjonslinjer og et anlegg på ca. 10 000 kvadratmeter. Samlede driftsinntekter i 2017 utgjorde omtrent 30 millioner dollar.

- Vi kjenner API-virksomheten godt, og prosessen fra offentliggjøring til gjennomføring har ytterligere styrket vår tro på denne transaksjonen, som vi mener er en vinn-vinn-situasjon: Vi får kritisk masse i det amerikanske markedet, og Windber-anlegget finner et bedre hjem i et konsern med EMS som sin kjernevirksomhet. Vi forventer at enheten fremover vil generere et positivt driftsresultat på egen hånd og ser betydelig potensial for ytterligere lønnsomhetsforbedringer når den blir en del av Kitron-konsernet, sier Hans Petter Thomassen, vice president Nord-Amerika.

Kjøpesummen som skal betales er, etter visse justeringer etter signering, 14,8 millioner dollar, med forbehold om eventuelle justeringer etter gjennomføring.

Kitron forventer at transaksjonen vil ha nøytral resultateffekt i 2019 og positiv resultateffekt i 2020 og fremover.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Cathrin Nylander, finansdirektør og konstituert konsernsjef, tlf. +47 900 43 284
Hans Petter Thomassen, vice president North America, tlf. +47 913 92 360
E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et av Skandinavias ledende foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 2.6 milliarder kroner i 2018 og har om lag 1.700 ansatte, inkludert den oppkjøpte API-virksomheten. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kitron ASA via Globenewswire