2021-04-08 19:12
FED: PROBLEM MED VACCINATIONSUTRULLNING RISK - POWELL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Varierande vaccinationsstrategi och utfall är en stor risk för den ekonomiska återhämtningen.

"Återhämtningen här förblir ojämn och ofullständig", sade Fedchefen Jerome Powell vid Internationella valutafondens (IMF) vårmöte. Världen kommer inte att kunna återuppta den ekonomiska verksamheten förrän viruset kontrolleras överallt, menade centralbankschefen.

Powell uppmanade vid sitt tal allmänheten att vaccinera sig och att fortsatt "socialt distansera" sig, eftersom nya virusutbrott kan komma att stjälpa takten i återhämtningen.

Upprepade tillfällen under sitt framförande betonade han att den amerikanska ekonomin fortsätter att behöva ett mycket aggressivt penningpolitiskt stöd för att stötta återhämtningen och återigen närma sig Feds målvariabler.

Bland annat pekade han på "den lägre kvartilen" där han menade att arbetslösheten fortfarande uppgick till 20 procent. "Miljoner kommer ha det svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden" och att det är av stor vikt att fortsätta stötta denna grupp, sade han.

Fedchefen upprepade även att kortsiktiga prisuppgångar ej är att likställa vid ihållande inflation och att centralbanken kommer att se igenom de kortsiktiga effekterna. Han betonade dock att Fed bevakar inflationsförväntningarna noga.

De senaste prognoserna från ledamöterna visade att en majoritet inte förväntar sig att höja räntorna från nära noll före slutet av 2023, trots att prognoserna för tillväxt och sysselsättning kraftigt justerats uppåt i år.Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion
Nyhetsbyrån Direkt