2019-07-12 09:52
FORDON: KINA ÖVERVÄGER NY KLASSIFICERING AV HYBRIDBILAR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kina överväger att införa en ny klassificering av hybridbilar, så att de får en mer fördelaktig behandling än övriga bensin- eller dieselbilar, uppger Reuters.

Den nya klassificeringen ska göra det lättare för biltillverkare att möta miljökvoter och erbjuda bolagen fler valmöjligheter.

Toyota och Honda, som är ligger i topp globalt avseende hybridbilar, skulle gynnas mest av en sådan förändring av klassificeringen. Ändringen skulle innebära att biltillverkarna kan producera flera hybrider, och färre av de mer kostsamma elbilarna, säger en expert till Reuters.

Kina har några av världens striktaste regler när det kommer till tillverkningen av miljövänliga fordon, till följd av landets höga nivå av luftföroreningar.

De strikta reglerna har tvingat fordonstillverkare, både inhemska och globala, att utveckla samt producera fordon som drivs helt av elektricitet, väte eller så kallade plug-in hybrider.Johanna Englundh +46 8 5191 7910
Nyhetsbyrån Direkt