2020-05-19 16:45
Kommuniké från extra bolagsstämma i Venue Retail Group (publ) den 19 maj 2020

Vid extra bolagsstämma idag den 19 maj 2020 i Venue Retail Group Aktiebolag (publ) nyvaldes Michael Grimborg, Jarle Gundersen och Elvira Eriksson till styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att till styrelseordförande välja den sedan tidigare valda styrelseledamoten Tommy Jacobson och att till vice styrelseordförande välja den sedan tidigare valda styrelseledamoten Håkan Lundstedt.

Samtliga val avser tiden intill slutet av nästa årsstämma.

I samband med den extra bolagsstämman lämnade Bo Eklöf och Christel Kinning sina uppdrag som styrelseledamöter och Ulf Eklöf lämnade sina uppdrag som styrelseordförande och styrelseledamot. Stämman tackade de avgående styrelseledamöterna för deras förtjänstfulla arbete.

Elvira Eriksson är i dag VD och ägare för klock- och smyckesföretaget Mockberg, som hon tillsammans med sin bror startade under studietiden. Bolaget har på 5 år, utan riskkapital, tagit sig in i 25 länder med Norden, Kina och Japan som största marknader.

Michael Grimborg är sedan 2015 CMO på Synsam. Han har tidigare drivit flera framgångsrika mediebyråer samt mellan 1999-2015 varit Försäljningsdirektör för TV4 Gruppen.

Jarle Gundersen driver sedan 2015 sin egen verksamhet med investeringar i mjukvaruföretag i ett tidigt skede. Mellan 1996 till 2015 arbetade han i olika Private Equity-sammanhang och är grundande ägare för ett av Norges största PE-företag.

"Jag ser med stor tillförsikt fram emot att den nya styrelsen, tillsammans med vår nya VD, kan inleda arbetet med nästa steg i Bolagets förändringsresa. Med den kunskapen, erfarenhet och bredden som vi nu säkrat så står bolaget starkt för kommande utmaningar!", säger Tommy Jacobson, styrelseordförande i Venue Retail Group AB. 

De nya styrelseledamöterna tillträder omgående.

För vidare information, vänligen kontakta:
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: anders.arverud@venueretail.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2020 kl. 16.45 CET.

Om Venue Retail Group
Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 104 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker VRG B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 420 medarbetare. För mer information, besök www.venueretail.com

Venue Retail Group AB, Karlavägen 108, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

https://news.cision.com/se/venue-retail-group/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-venue-retail-group--publ--den-19-maj-2020,c3116153

https://mb.cision.com/Main/877/3116153/1250654.pdf

https://news.cision.com/se/venue-retail-group/i/elvira-eriksson,c2787485

https://news.cision.com/se/venue-retail-group/i/michael-grimborg,c2787486

https://news.cision.com/se/venue-retail-group/i/jarle-gundersen,c2787491