2021-02-19 07:02
Ecorub ökade förlusten något i Q4
Miljöteknikbolaget Ecorub redovisar minskad omsättning och ökad förlust under fjärde kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen sjönk 14,3 procent till 0,6 miljoner kronor (0,7).

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet var både före och efter skatt på -2,3 miljoner kronor (-2,0).

Ingen utdelning föreslås.

Likvida medel uppgick till 1,7 miljoner kronor (0,6).

Ecorub kom under förra året att sätta grunden för kommersialiseringsresan av TPRR.

”Att kommersialisera en innovation är tidskrävande och för att vara framgångsrik krävsmycket arbete tillsammans med kunder. Kunddialoger och kundgemensamma projekttar mycket av vår tid, men den samlade kunskap och erfarenhet som de ger nu kommeratt accelerera framtida försäljnings- och utvecklingsprocesser”, säger vd Susanne Stenmark och tillägger att bolaget har flera nya och pågående kunddialoger med flera kunder inom VVS, industrin, förpackningsindustrin samt tillverkare av utomhusprodukter och fordonsindustrin.

Vad gäller pågående projekt har bolaget skickat formsprutade produktprover till Ecophneus i Italien. Produkterna har skickats för att ”visa på spannet i egenskaper hos de olika TPRR-materialen. Dessa prover har mottagits på ett mycket positivt sätt och kommer att ställas mot materialkrav i befintliga och nya Italienbaserade projekt. Fortsatta samtal sker under Q1 2021”, säger Stenmark.

Ecorub, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,6 0,7 -14,3%
Rörelseresultat -2,2 -1,9
Resultat före skatt -2,3 -2,0
Nettoresultat -2,3 -2,0
Likvida medel 1,7 0,6 183,3%
Utdelning per aktie, kronor 0
Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire