2021-04-28 20:00
First Camp/United Camping publicerar årsredovisning för 2020

Årsredovisning och årsberättelse för United Camping AB, med varumärket First Camp, för 2020 har publicerats idag, 28 april. I årsberättelsen ingår en beskrivning av campingmarknaden, en sammanfattning av First Camps hållbarhetsarbete och VD:s sammanfattning av året.

Dokumentet finns att läsa här: www.corporate.firstcamp.se/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som United Camping AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl 20:00.

Om oss

United Camping-koncernen är, under varumärket First Camp, den största campingkedjan i Skandinavien. First Camp har över 45 destinationer från svenska Boden i norr till danska Frigård i söder.

https://news.cision.com/se/united-camping/r/first-camp-united-camping-publicerar-arsredovisning-for-2020,c3334662

https://mb.cision.com/Main/19947/3334662/1409488.pdf

https://news.cision.com/se/united-camping/i/symbol-first-camp,c2906543

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Meijer
CFO United Camping-koncernen
goran.meijer@firstcamp.se
+46(0)707-18 05 75

Johan Söör
VD United Camping-koncernen och First Camp
johan.soor@firstcamp.se