2020-09-24 13:20
Affärssegmentet High Performance och danska verksamheten i fokus för Nexams senaste nyhetsbrev
Nexam Chemicals nyhetsbrev, det tredje i år, tar fokus på affärssegmentet High Performance, ett antal cirkulära projekt och produkter samt en inblick i den egna verksamheten i Danmark.

Om High Perfomance uppges det att det handlar om ett område med den största potentialen och att den stora marknaden finns inom jetmotorer.

”Nexam Chemical kommer in relativt tidigt i värdekedjan inom High Performance, antingen som leverantör till själva polymertillverkaren eller till komposittillverkaren beroende på vilken typ av produkt vi levererar”, skriver vd Johan Arvidsson.

Samtidigt håller kompositer på att få allt större utrymme i flygplan, vilket märks i prognoser från Boeing.

”2015 var efterfrågan av råmaterial till flygindustrin cirka 700 miljoner kilo och kompositer stod för cirka 30 miljoner kilo (cirka 5 procent). Samtidigt uppskattar Boeing, en av världens två största flygplanstillverkare, att man kommer att fördubbla sin kommersiella flygplansflotta inom 20 år och att kompositanvändandet i flygplanen kommer öka upp till 50 procent under perioden. Baserat på detta uppskattar analysföretaget DNB att marknaden för High Performance Chemicals kan öka med 10 procent per år de närmsta 20 åren”, fortsätter Arvidsson.

Andra branscher där segmentet också har stor potential är fordonsindustrin där en växande marknad för elmotorer behöver effektiviseras, uppges det.

Inom cirkulära projekt skriver Nexams vd om hybridisering, det vill säga kombination av förnybar kraft, exempelvis vind, med ytterligare energikällor.

”När det kommer till själva utvinningen av förnybar energi, erbjuder Nexam Chemical bland annat teknik för att tillverka PET-skum för vindkraftsblad samt kedjeförlängare och hydrolysstabilisering av polyester för film som kan användas i solceller”.

Att satsa på hybridisering har flera fördelar, uppger Nexam-chefen.

”Till exempel kan det öka antalet förnybara energikällor i nätet. I dessa anläggningar kan solcellsenergi användas när det är soligt och en annan källa, till exempel vindkraft, när det är molnigt. Detta gör systemet både pålitligt och resurseffektivt”, skriver Arvidsson.

Vad gäller den danska verksamheten så samarbetar Nexam där sedan förra året med det privatägda företaget Dansk Affaldsminimering med att öka potentialen i sina återvunna polymerprodukter.

Vidare har bolaget i Köpenhamn en distributör av polymer och polymertillsatser, Plastinfo. Dess vd Søren Iversen uppger i nyhetsbrevet att man har sett ett ökat intresse för återvunnen plast inom branschen.

”Vi har märkt att återvinningsföretagen har ökat under en tid. Det är fantastiskt att se hur plastavfall som samlas in i Danmark, omvandlas till polymerpellets och används i nya produkter. Med hjälp av Nexam Chemicals masterbatcher kan vi vara en del av den processen”, säger han.
Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire