2018-12-07 12:19
STORBRIT: MER KLARHET BEHÖVS FRÅN UK - EU-AMBASSADÖR DANIELSSON

STOCKHOLM (Direkt) Sverige vill ha så nära relationer med Storbritannien som möjligt i framtiden samtidigt som vi kan fortsätta att arbeta för ett öppnare och bättre EU.

Det sade Lars Danielsson, EU-ambassadör, vid ett seminarium om de svensk-brittiska relationerna anordnat av Svenskt Näringsliv på fredagen.

"Vi har sörjt färdigt och börjat anpassa oss till den nya situationen", sade han och tillade att det finns skäl att inte vara alltför pessimistisk över vad som kan åstadkommas i EU.

Danielsson tror att övergångsperioden kan bli svår och att förhandlingarna om de framtida relationerna kan ta många år.

"Vi behöver mer klarhet från Storbritannien för att processen ska kunna röra sig framåt", sade han och tillade att en rad parametrar måste redas ut.

Beträffande Sveriges roll sade han att vi kan intensifiera vårt arbete för ett mer konkurrenskraftigt EU.

Beträffande en av de svåraste frågorna i förhandlingarna, gränsen mot Nordirland sade han:

"EU kommer alltid att lyssna på vad Irland säger om reservlösningen (backstop). Det är det som kallas solidaritet", sade EU-ambassadören.

Jacob Wallenberg, Investors ordförande, sade att det är "fullkomligt klart" att det inte går att fatta några affärsbeslut alls för närvarande när det gäller brexit, men att det gäller att förbereda sig även på ett värsta scenario.

Han noterade att brexit händer i en tid "när vi behöver mer samarbete, inte dispyter" och att det i grunden handlar om Europas konkurrenskraft.

"Sverige behöver ett starkt och ambitiöst Europa", sade han.

Enligt Jacob Wallenberg är företagens betydelse undervärderad i den politiska debatten och han tyckte också att konsekvenserna av brexit borde vara betydligt mer framträdande i debatten.

Han konstaterade att det behövs en hel del kompromissande för att 28 länder ska komma överens, men att vinsten är världens största handelsblock.

Han uppmanade till att bygga bryggor för att hålla Storbritannien nära även i framtiden, men konstaterade samtidigt att EU efter brexit kommer att fokusera på att fördjupa EU27 och Storbritannien att måste fundera på hur de ska förhålla sig till detta.Sofia Polhammer +46 8 5191 7937
Nyhetsbyrån Direkt