2020-05-08 14:26
SMART EYE: KLAR MARKNADSLEDARE INOM DMS MÅNGA ÅR FRAMÖVER - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Eyetrackingbolaget Smart Eye är klar marknadsledare inom DMS, Driver Monitoring Systems, för många år framöver.

Det skriver Smart Eyes vd Martin Krantz i delårsrapporten, efter att flera stora DMS-upphandlingar i mellanklassegmentet avslutats det första kvartalet.

"Totalt landade vi fem biltillverkare under första kvartalet. En av USA:s allra största, en av Kinas allra viktigaste och tre europeiska premiumtillverkare som är ledande inom säkerhet och trendsättande för andra märken", skriver Martin Krantz och tillägger att den rådande trenden bådar gott inför den fortsatta utvecklingen av affärsområdet Automotive Solutions.

Vidare anger bolaget att det totala estimerade värdet av hittills kommunicerade 81 (20/2: 57) design wins uppgår för närvarande till minst 2.000 miljoner kronor (20/2: 1.450) över produktlivscykeln.

Om bolagets system skulle implementeras i alla bilmodeller i de plattformar där Smart Eye redan erhållit design wins hos de tolv (10) biltillverkare där detta har kommunicerats uppgår det estimerade värdet för närvarande till minst 5.300 miljoner kronor (2.800) sett över produktlivscykeln, uppger bolaget.

I en framåtblick skriver Martin Krantz att det på kort sikt är mycket svårt att förutse hur utvecklingen kommer att bli, det är mycket avhängigt covid-19.

"Men på lite längre sikt kommer försäljningen av bilar att repa sig igen, precis som efter finanskrisen 2008", skriver han.

Smart Eye har tidigare meddelat att bolaget anpassar sina rörelsekostnader för att hushålla med kapitalet, som en följd av coronaviruset. Särskild vikt läggs dock på att uppfylla de många leveransåtaganden som bolaget har till den globala fordonsindustrin, upprepar bolaget i delårsrapporten.

Under första kvartalet ökade nettoomsättningen 52 procent till 17,7 miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till -22,0 (-22,2) miljoner kronor.

Smart Eye uppger att rörelsens kostnader är avsevärt högre än föregående år och speglar de investeringar som görs. Den positiva försäljningsutvecklingen under kvartalet innebär dock att resultatet ändå ligger på samma nivå som föregående år, skriver bolaget i rapporten.Fia Forsman +46 8 5191 7923
Nyhetsbyrån Direkt