2018-12-07 11:00
EMU: BNP (DEF) +0,2% 3 KV, +1,6% JMF 3 KV 2017

STOCKHOLM (Direkt) Euroområdets BNP steg 0,2 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal, enligt Eurostats definitiva beräkning av utfallet. Jämfört med motsvarande kvartal 2017 ökade BNP med 1,6 procent.

I den preliminära beräkningen angavs att BNP steg 0,2 procent under andra kvartalet jämfört med kvartalet före, och steg med 1,7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017. Det var också analytikernas förväntningar inför det definitiva utfallet enligt Reuters prognosenkät.

I hela EU steg BNP med 0,3 procent under andra kvartalet, och steg 1,8 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017.

Av rapporterande euroländer uppvisade Malta den bästa utvecklingen med en tillväxt på 3,6 procent under tredje kvartalet, jämfört med föregående kvartal.

Den svagaste utvecklingen bland euroländerna rapporteras från Litauen med -0,3 procent.

Starkast utveckling utanför eurozonen hade Rumänien, med en BNP-tillväxt på 1,9 procent. Svagast var utvecklingen i Sverige, där BNP sjönk 0,2 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt