2019-11-29 17:59
BÖRSEN: VISS NEDGÅNG, K-FASTIGHETER DEBUTRUSADE, OMXS30 -0,3%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen sjönk något på fredagen i linje med omvärlden när finansmarknaderna oroade sig för fortsatta spänningar mellan USA och Kina kring Hongkong. K-Fastigheter gjorde en mycket stark kursdebut på Stockholmsbörsen.

Storbolagsindex OMXS30 tappade 0,3 procent till nivån 1.730. Aktier för 20,2 miljarder kronor hade omsatts.

Boliden backade 2,9 procent. Nordea Markets sänkte sin rekommendation för gruv- och smältverksbolaget till behåll. Även ett antal andra verkstads- och industriföretag backade omkring 1 procent. Mätteknikbolaget Hexagon steg dock 0,3 procent under relativt hög omsättning.

Electrolux klättrade 1,7 procent sedan Handelsbanken höjt sin rekommendation till köp.

Hyresrättsfastighetsbolaget K-Fastigheter, med Erik Selin som storägare, rusade hela 55 procent när det skånska fastighetsbolaget hade handelspremiär på Stockholmsbörsen.

Medicinteknik- och cybersäkerhetsbolaget Sectra klättrade 13 procent efter att ha redovisat ökad orderingång för det gångna kvartalet.

Nobina lyftes 3,3 procent efter att ha fått ett treårskontrakt på 931 miljoner kronor för att fortsätta driva stadstrafiken i Malmö.

Teknikkonsulten Rejlers avancerade 2,4 procent efter att ha vunnit ett stort uppdrag kring järnvägsförbättring i Finland.

Christian Berner sjönk 7 procent efter att ha meddelat att den tilltänkta kunden i en tidigare kommunicerad potentiell stororder värd cirka 200 miljoner kronor har pausat förhandlingarna.

Stockholms stad har hävt avtalet för projektet Gasklockan med Oscar Properties. I slutet av förra veckan skulle bostadsutvecklaren betala 592 miljoner kronor för att få påbörja prestigeprojektet. Det gjorde inte bolaget och därmed blev risken för att avtalet skulle hävas högst konkret. Stamaktien steg 11 procent efter beskedet.

Bränslebolaget Smart Energy föll 11 procent efter att ha redovisat lägre intjäning och reviderat tidigare kvartalsrapport på grund av redovisningsfel och nedskrivning.

Rymdteknikbolaget Gomspace sjönk 8 procent efter en rapport där intäkterna var lägre än väntat på grund av sent inkomna order och att kostnadssänkningen från personalminskningar inte haft full effekt än.

På rekommendationsfronten drog Carnegie ned sitt råd för AAK till sälj. Specialfettsbolaget sjönk 3,7 procent.

Husbilstillverkaren Kabe steg 2,1 procent sedan Dagens Industri rapporterat att protesterna mot den nya fordonsskatten på husbilar har fått resultat och att finansminister Magdalena Andersson gett Skatteverket i uppdrag att ta fram ett nytt förslag.

Gaming Corps klättrade 40 procent efter att Nasdaq beslutat att bolagets aktie kan fortsätta vara upptagna till handel på First North.


Bild: OMXS30 fredagen den 29 november

image

Bildkälla: InfrontJohan Lind +46 8 5191 7954
Nyhetsbyrån Direkt