2020-10-16 16:40
ZORDIX: FÖRETRÄDESEMISSION BLEV ÖVERTECKNAD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gamingbolaget Zordix företrädesemission övertecknades med cirka 224 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I emissionen tecknades cirka 3,7 miljoner aktier med företrädesrätt, motsvarande 99 procent av företrädesemissionen och cirka 8,5 miljoner aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter.

"Intresset har varit stort för vår nyemission och det är glädjande både att se att så många befintliga ägare har tecknat sig och att vi även har lyckats säkra nya långsiktiga ägare. Nu ser vi med tillförsikt fram emot nästa steg i vår utveckling", säger Zordix vd Matti Larsson.

Före emissionskostnader, som uppgår till cirka 6,1 miljoner kronor, tillförs bolaget cirka 45,5 miljoner kronor.Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion
Nyhetsbyrån Direkt