2020-02-13 09:02
SENZAGEN: LÄGGER GRUND FÖR NÅ BREAKEVENMÅL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Senzagens nu påbörjade försäljnings- och partnerrekryteringsarbete lägger grunden för att bolaget ska nå sitt finansiella mål breakeven 2022.

Det säger vd Axel Sjöblad i bokslutskommunikén.

Under helåret 2019 uppgick nettoomsättningen till 2,7 miljoner kronor (2,0). Rörelseresultatet blev -37,9 miljoner kronor (-20,7).

Likvida medel per den 31 december uppgick till 120 miljoner kronor (56,6).

Styrelsens förslag är att ingen vinstutdelning sker till bolagets aktieägare.Kristine Trapp +46 8 5191 7927
Nyhetsbyrån Direkt