2019-07-09 15:44
EcoRubs nya valberedning har konstituerat sig

Årsstämman den 25 juni i Hökmark valde en ny valberedning med Suzanne Sandler som valberedningens ordförande. Till övriga ledamöter i valberedningen valdes grundaren och vd Åke Paulsson och styrelsens ordförande Mats Allanson.

Valberedningen har haft sitt första konstituerande sammanträde och ser nu fram emot att påbörja arbetet med att kartlägga framtida kompetensbehov och utvärdera styrelsens sammansättning och arbete fram till nästa årsstämma.

- Det ska bli roligt och intressant att få arbeta med cleantechbolaget EcoRub AB, säger Suzanne Sandler fd VD för Styrelseakademien Sverige och idag professionell valberedare och styrelsecoach.
- Jag tror att EcoRubs innovationer kommer att vara ett viktigt bidrag till ett mer cirkulärt hållbart samhälle eftersom de kan använda återvunnet gummi och plast, som till exempel gamla bildäck och vanlig returplast, och på ett kostnads- och energieffektivt sätt tillverka nytt gummimaterial som har ännu bättre materialegenskaper. - Det är många miljoner däck som idag bara eldas upp vilket är förkastligt för miljön.

- Jag ser fram emot att vi nu äntligen kommer igång med ett strukturerat valberedningsarbete och är säker på att Suzanne med sin kompetens och sitt rikstäckande styrelsenätverk kommer att bidra på ett väldigt bra sätt, säger EcoRubs vd och grundare Åke Paulsson. - Vi behöver som många andra bolag kvalitetssäkra styrelsesammansättningen och jobba för en ökad mångfaldskompetens, säger Åke Paulsson.

Valberedningen tar gärna in förslag från dig som aktieägare på lämpliga styrelsekandidater och/eller synpunkter på strategiskt viktiga kompetenser som kan vara väsentliga för bolaget framöver.

Kontaktuppgifter till valberedningen

Mejl: valberedningen@ecorub.se

Telefon:

Suzanne Sandler, 0735356635
Åke Paulsson, 0706634174
Mats Allanson, 0705675620

EcoRub AB (publ):

EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material - ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

https://news.cision.com/se/ecorub/r/ecorubs-nya-valberedning-har-konstituerat-sig,c2860456

https://mb.cision.com/Main/11601/2860456/1075381.pdf

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174