2020-05-12 15:19
KABE: VIKANDE MARKNAD, CORONA PÅVERKADE FSG, VALUTA TYNGDE RES

STOCKHOLM (Direkt) Husvagns- och husbilsföretaget Kabe redovisar en nettoomsättning om 509 miljoner kronor (652) för det första kvartalet 2020.

"Minskningen är hänförlig till den vikande svenska husbilsmarknaden och höjda lagervolymer av husbilar hos återförsäljarna", skriver Kabe i sin delårsrapport.

Även coronapandemin påverkade försäljningen under senare delen av det första kvartalet.

"På exportmarknaderna fick inte ens återförsäljarna ha öppet, vilket medfört en osäkerhet i distributionsledet", skriver Kabe.

Rörelseresultatet uppgick till 10 miljoner kronor (48) och rörelsemarginalen till 2,0 procent (7,4%).

Rörelseresultatet har väsentligt påverkats negativt av valutakursförluster. Valutakursdifferenserna för kvartalet uppgår till -14 miljoner kronor (-3).

"Perioden har belastats av ökade kostnader för att färdigställa ej kompletta enheter och produkter i arbete. Även kostnader relaterat till uppstarten av dotterbolaget Affinity RV Sp. Z.o.o för produktion av Vans har belastats periodens resultat", skriver Kabe.

Resultatet efter skatt uppgick till 9 miljoner kronor (38) motsvarande 1:00 kronor per aktie (4:28).Kristine Trapp +46 8 5191 7927
Nyhetsbyrån Direkt