Stäng Uppdatera Evolution Gaming Group 10:45:15
Kurs Orderdjup Avslut Optioner Nyckeltal Historik Insider Mäklarstatistik Bolagsinformation
% +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym
-2,12 -23,00 1 060,00 1 061,00 1 061,00 1 066,50 1 018,00 384 402
Trans.datum Listdatum Namn Trans.typ Ökning Minskning Instrument
2021-02-16 2021-02-18 Martin Carlesund Tilldelning 650 000 Teckningsoptioner 2021/2024
2021-02-16 2021-02-18 Jesper von Bahr Köp 120 000 Teckningsoptioner 2021/2024
2021-02-16 2021-02-18 Jacob Kaplan Tilldelning 120 000 Teckningsoptioner 2021/2024
2020-03-02 2020-03-02 Johan Nordström Köp 5 857 Evolution Gaming Group
2020-02-21 2020-02-24 David Craelius Tilldelning 28 000 Teckningsoptioner 2020/2023
2020-02-16 2020-02-18 Todd Haushalter Tilldelning 60 000 Warrants
2020-02-16 2020-02-18 Todd Haushalter Tilldelning 60 000 Warrants
2020-02-12 2020-02-18 Olesja Ivanova Tilldelning 60 000 Warrants
2020-02-12 2020-02-18 Olesja Ivanova Tilldelning 60 000 Warrants
2020-02-12 2020-02-18 Tania Johannisson Tilldelning 30 000 Warrants
2020-02-12 2020-02-18 Tania Johannisson Tilldelning 30 000 Warrants
2020-02-12 2020-02-14 Martin Carlesund Tilldelning 1 000 000 Teckningsoptioner 2020/2023
2020-02-12 2020-02-14 Martin Carlesund Köp 1 000 000 Köpoptioner 2020/2023
2020-02-12 2020-02-14 Sebastian Johannisson Mählqvist Tilldelning 60 000 Teckningsoptioner 2020/2023
2020-02-12 2020-02-14 Sebastian Johannisson Mählqvist Tilldelning 60 000 Teckningsoptioner 2020/2023
2020-02-12 2020-02-14 Jesper von Bahr Tilldelning 60 000 Teckningsoptioner 2020/2023
2020-02-12 2020-02-14 Jesper von Bahr Tilldelning 60 000 Teckningsoptioner 2020/2023
2020-02-12 2020-02-14 Jacob Kaplan Tilldelning 120 000 Teckningsoptioner 2020/2023
2020-02-12 2020-02-14 Louise Wiwen-Nilsson Tilldelning 55 000 Teckningsoptioner 2020/2023
2020-02-12 2020-02-14 Johan Nordström Tilldelning 60 000 Teckningsoptioner 2020/2023
2020-02-12 2020-02-14 Johan Nordström Tilldelning 60 000 Teckningsoptioner 2020/2023
2019-08-06 2019-08-21 Todd Haushalter Sälj -7 126 Evolution Gaming Group AB (publ)
2019-08-06 2019-08-21 Todd Haushalter Sälj -15 957 Evolution Gaming Group AB (publ)
2019-08-06 2019-08-21 Todd Haushalter Sälj -9 564 Evolution Gaming Group AB (publ)
2019-08-06 2019-08-21 Todd Haushalter Sälj -9 339 Evolution Gaming Group AB (publ)
2019-08-06 2019-08-21 Todd Haushalter Sälj -661 Evolution Gaming Group AB (publ)
2019-08-06 2019-08-21 Todd Haushalter Sälj -5 300 Evolution Gaming Group AB (publ)
2019-08-06 2019-08-21 Todd Haushalter Sälj -1 700 Evolution Gaming Group AB (publ)
2019-08-06 2019-08-21 Todd Haushalter Sälj -8 000 Evolution Gaming Group AB (publ)
2019-08-06 2019-08-21 Todd Haushalter Sälj -13 921 Evolution Gaming Group AB (publ)
2019-08-06 2019-08-21 Todd Haushalter Sälj -1 079 Evolution Gaming Group AB (publ)
2019-08-05 2019-08-21 Todd Haushalter Sälj -4 422 Evolution Gaming Group AB (publ)
2019-08-05 2019-08-21 Todd Haushalter Sälj -8 176 Evolution Gaming Group AB (publ)
2019-08-05 2019-08-21 Todd Haushalter Sälj -4 370 Evolution Gaming Group AB (publ)
2019-08-05 2019-08-21 Todd Haushalter Sälj -130 Evolution Gaming Group AB (publ)
2019-08-05 2019-08-21 Todd Haushalter Sälj -4 500 Evolution Gaming Group AB (publ)
2019-08-01 2019-08-02 Olesja Ivanova Sälj -4 151 Shares
2019-07-31 2019-08-02 Olesja Ivanova Sälj -5 776 Shares
2019-07-30 2019-08-02 Olesja Ivanova Sälj -8 380 Shares
2019-04-25 2019-04-29 Martin Carlesund Okänd 35 000 Evolution Gaming Group AB
2019-04-25 2019-04-29 Martin Carlesund Okänd -35 000 Optioner utfärdade inom Incitamentsprogram 2016-2019
2019-04-25 2019-04-29 Todd Haushalter Okänd 30 000 Evolution Gaming Group AB
2019-04-25 2019-04-29 David Craelius Okänd 19 000 Evolution Gaming Group AB
2019-04-25 2019-04-29 David Craelius Okänd -19 000 Warrants 2016/2019
2019-04-25 2019-04-29 Johan Nordström Okänd 30 000 Evolution Gaming Group AB
2019-04-25 2019-04-29 Johan Nordström Okänd -30 000 Warrant 2016/2019
2019-04-25 2019-04-29 Jesper von Bahr Sälj -28 109 Evolution Gaming Group AB
2019-04-25 2019-04-29 Jesper von Bahr Okänd 30 000 Evolution Gaming Group AB
2019-04-25 2019-04-29 Jesper von Bahr Okänd -30 000 Evolution Gaming Group AB
2019-04-25 2019-04-29 Sebastian Johannisson Mählqvist Sälj -36 490 Evolution Gaming Group AB
2019-04-25 2019-04-29 Sebastian Johannisson Mählqvist Okänd 45 000 Evolution Gaming Group AB
2019-04-25 2019-04-29 Sebastian Johannisson Mählqvist Okänd -45 000 Evolution Gaming Group AB
2019-04-25 2019-04-29 Olesja Ivanova Okänd 5 000 Evolution Gaming Group AB
2019-04-25 2019-04-29 Olesja Ivanova Okänd -5 000 Warrants (issued under incentive programme 2016/2019)
2019-04-25 2019-04-26 Jacob Kaplan Okänd 30 000 Evolution Gaming Group AB
2019-04-25 2019-04-26 Jacob Kaplan Okänd -30 000 Personaloption - Warrants 2016/2019
2019-02-28 2019-03-04 Joel Citron Sälj -39 900 Evolution Gaming Group AB
Totalt insiderindex: 3 982 857 -411 051