Stäng Uppdatera Nokia Corporation 20:37:39
Kurs Orderdjup Avslut Optioner Nyckeltal Historik Insider Mäklarstatistik Bolagsinformation
% +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym
0,10 0,06 58,12 58,16 58,18 58,50 57,64 1 903 471

February 2019
Symbol Lösenpris % +/- Köp Sälj Senast Hög Låg Volym O/I
NOKI9N Termin
NOKI9B43 43,00 14,75 15,50
NOKI9B44 44,00 13,75 14,50
NOKI9B45 45,00 12,75 13,50
NOKI9B46 46,00 11,75 12,50
NOKI9B47 47,00 10,75 11,50 22
NOKI9B48 48,00 9,80 10,50
NOKI9B49 49,00 8,80 9,40
NOKI9B50 50,00 7,80 8,40
NOKI9B51 51,00 6,80 7,40
NOKI9B52 52,00 5,80 6,40 75
NOKI9B53 53,00 4,85 5,40 3 535
NOKI9B54 54,00 100,00 2,20 3,85 4,40 4,40 4,40 4,35 30 2 532
NOKI9B55 55,00 2,85 3,40 543
NOKI9B56 56,00 -9,09 -0,20 1,75 2,55 2,00 2,55 2,00 60 600
NOKI9B57 57,00 73,33 0,55 0,75 1,55 1,30 1,30 1,20 240 605
NOKI9B58 58,00 0,05 0,85 30
NOKI9B59 59,00 0,80 100
NOKI9B60 60,00 0,80 416
NOKI9B61 61,00 0,40
NOKI9B62 62,00 0,40 440
NOKI9B63 63,00 0,40
NOKI9B64 64,00 0,40
February 2019
Symbol Lösenpris % +/- Köp Sälj Senast Hög Låg Volym O/I
NOKIA9B22Y50 50,00 7,60 8,80
NOKIA9B22Y51 51,00 6,60 7,80
NOKIA9B22Y52 52,00 5,50 6,70
NOKIA9B22Y53 53,00 4,70 5,70
NOKIA9B22Y54 54,00 3,65 4,65
NOKIA9B22Y55 55,00 2,75 3,75
NOKIA9B22Y56 56,00 1,85 2,65
NOKIA9B22Y57 57,00 1,00 1,80
NOKIA9B22Y58 58,00 0,40 1,20
NOKIA9B22Y59 59,00 0,05 0,85 15
NOKIA9B22Y60 60,00 0,01 0,80
NOKIA9B22Y61 61,00 0,80
NOKIA9B22Y62 62,00 0,80
NOKIA9B22Y63 63,00 0,80
NOKIA9B22Y64 64,00 0,80
March 2019
Symbol Lösenpris % +/- Köp Sälj Senast Hög Låg Volym O/I
NOKIA9C01Y50 50,00 7,70 8,90
NOKIA9C01Y51 51,00 6,70 7,90
NOKIA9C01Y52 52,00 5,70 6,90
NOKIA9C01Y53 53,00 4,70 5,70
NOKIA9C01Y54 54,00 3,85 4,85
NOKIA9C01Y55 55,00 2,90 3,90
NOKIA9C01Y56 56,00 2,15 3,15 15
NOKIA9C01Y57 57,00 1,45 2,25
NOKIA9C01Y58 58,00 0,85 1,65
NOKIA9C01Y59 59,00 0,35 1,15
NOKIA9C01Y60 60,00 0,05 0,85
NOKIA9C01Y61 61,00 0,01 0,80
NOKIA9C01Y62 62,00 0,01 0,80
NOKIA9C01Y63 63,00 0,01 0,80
March 2019
Symbol Lösenpris % +/- Köp Sälj Senast Hög Låg Volym O/I
NOKIA9C08Y50 50,00 7,60 8,80
NOKIA9C08Y51 51,00 6,60 7,80
NOKIA9C08Y52 52,00 5,70 6,90
NOKIA9C08Y53 53,00 4,90 5,90
NOKIA9C08Y54 54,00 3,95 4,95
NOKIA9C08Y55 55,00 3,10 4,10
NOKIA9C08Y56 56,00 2,25 3,25
NOKIA9C08Y57 57,00 1,75 2,55
NOKIA9C08Y58 58,00 1,10 1,90
NOKIA9C08Y59 59,00 0,65 1,20
NOKIA9C08Y60 60,00 0,25 1,05
NOKIA9C08Y61 61,00 0,05 0,85
NOKIA9C08Y62 62,00 0,01 0,80
NOKIA9C08Y63 63,00 0,01 0,80
March 2019
Symbol Lösenpris % +/- Köp Sälj Senast Hög Låg Volym O/I
NOKI9O Termin
NOKI9C28 28,00 28,50 31,75
NOKI9C30 30,00 26,50 29,50
NOKI9C34 34,00 22,50 25,50
NOKI9C36 36,00 21,00 23,50
NOKI9C38 38,00 19,00 21,50 375
NOKI9C40 40,00 17,00 19,50 250
NOKI9C42 42,00 15,25 17,25 100
NOKI9C44 44,00 13,25 15,25
NOKI9C45 45,00 12,25 14,25
NOKI9C46 46,00 11,25 13,25 690
NOKI9C47 47,00 10,50 11,75 17
NOKI9C48 48,00 9,60 10,75
NOKI9C49 49,00 8,60 9,80
NOKI9C50 50,00 7,70 8,80 290
NOKI9C51 51,00 6,80 7,90
NOKI9C52 52,00 5,80 6,90 475
NOKI9C53 53,00 5,00 6,00 1 060
NOKI9C54 54,00 4,10 5,10 3 329
NOKI9C55 55,00 3,25 4,25
NOKI9C56 56,00 2,50 3,45 730
NOKI9C57 57,00 1,90 2,65 1 030
NOKI9C58 58,00 1,30 2,10 1,70 1,70 1,70 1 1 469
NOKI9C59 59,00 -4,76 -0,05 0,90 1,60 1,00 1,00 1,00 200 80
NOKI9C60 60,00 0,55 1,20 203
NOKI9C61 61,00 0,30 0,85
NOKI9C62 62,00 0,15 0,65 922
NOKI9C63 63,00 0,06 0,50 1
NOKI9C64 64,00 0,01 0,35 1 600
NOKI9C66 66,00 0,01 0,45
NOKI9C70 70,00 0,40
NOKI9C80 80,00 0,40 125
April 2019
Symbol Lösenpris % +/- Köp Sälj Senast Hög Låg Volym O/I
NOKI9P Termin 56,17 60,17
NOKI9D48 48,00 9,80 11,00
NOKI9D49 49,00 8,80 10,00
NOKI9D50 50,00 8,00 9,10
NOKI9D51 51,00 7,00 8,20
NOKI9D52 52,00 6,20 7,40
NOKI9D53 53,00 5,50 6,50
NOKI9D54 54,00 4,70 5,70 10
NOKI9D55 55,00 3,95 4,90 10
NOKI9D56 56,00 3,25 4,25
NOKI9D57 57,00 57,50 1,15 2,65 3,60 3,15 3,15 3,15 50 371
NOKI9D58 58,00 2,25 3,05 20
NOKI9D59 59,00 1,70 2,50 20
NOKI9D60 60,00 1,30 2,10 100
NOKI9D61 61,00 -48,94 -1,15 0,95 1,75 1,20 1,20 1,20 100 500
NOKI9D62 62,00 0,65 1,40
NOKI9D63 63,00 0,50 1,15
NOKI9D64 64,00 0,30 0,95
May 2019
Symbol Lösenpris % +/- Köp Sälj Senast Hög Låg Volym O/I
NOKI9Q Termin 55,16 61,16
NOKI9E52 52,00 6,50 8,10
NOKI9E53 53,00 5,80 7,30
NOKI9E54 54,00 5,10 6,50
NOKI9E55 55,00 4,50 5,80
NOKI9E56 56,00 3,90 5,10
NOKI9E57 57,00 3,35 4,50 3,90 3,90 3,90 10
NOKI9E58 58,00 2,85 3,95 40
NOKI9E59 59,00 2,35 3,45
NOKI9E60 60,00 2,00 2,95 2,30 2,30 2,30 50
NOKI9E61 61,00 1,60 2,60
NOKI9E62 62,00 1,30 2,25
NOKI9E63 63,00 1,00 1,95
June 2019
Symbol Lösenpris % +/- Köp Sälj Senast Hög Låg Volym O/I
NOKI9R Termin 57,95 57,95 57,95 30
NOKI9F28 28,00 27,75 32,75
NOKI9F30 30,00 25,75 30,75
NOKI9F34 34,00 21,75 26,75
NOKI9F38 38,00 18,25 21,00 40
NOKI9F40 40,00 16,25 20,25
NOKI9F42 42,00 14,75 17,75
NOKI9F44 44,00 13,00 16,00 10
NOKI9F46 46,00 11,00 14,00 100
NOKI9F48 48,00 9,80 11,75
NOKI9F50 50,00 8,30 9,90
NOKI9F52 52,00 6,70 8,30 200
NOKI9F54 54,00 5,40 6,80 15
NOKI9F56 56,00 4,15 5,50
NOKI9F58 58,00 3,15 4,35 164
NOKI9F60 60,00 2,30 3,40 8 005
NOKI9F62 62,00 1,55 2,65 5 200
NOKI9F64 64,00 1,05 2,05 6 090
NOKI9F66 66,00 0,65 1,60
NOKI9F68 68,00 0,35 1,25
NOKI9F70 70,00 0,20 1,00
NOKI9F80 80,00 0,01 0,70 375
September 2019
Symbol Lösenpris % +/- Köp Sälj Senast Hög Låg Volym O/I
NOKI9U Termin
NOKI9I28 28,00 27,75 32,75
NOKI9I30 30,00 25,75 30,50
NOKI9I34 34,00 22,00 26,00
NOKI9I38 38,00 18,25 22,25
NOKI9I42 42,00 15,00 18,00
NOKI9I46 46,00 11,50 14,25
NOKI9I50 50,00 8,80 10,50
NOKI9I54 54,00 6,10 7,70 30
NOKI9I58 58,00 3,90 5,40 37
NOKI9I62 62,00 2,35 3,80 20
NOKI9I66 66,00 1,45 2,55 5
NOKI9I70 70,00 0,70 1,80
NOKI9I80 80,00 0,01 1,00
NOKI9I90 90,00 0,01 0,70
December 2019
Symbol Lösenpris % +/- Köp Sälj Senast Hög Låg Volym O/I
NOKI9X Termin
NOKI9L24 24,00 31,75 36,75
NOKI9L26 26,00 29,75 34,75 250
NOKI9L28 28,00 27,75 32,75
NOKI9L30 30,00 25,75 30,75
NOKI9L34 34,00 22,25 26,25
NOKI9L38 38,00 18,75 21,75
NOKI9L42 42,00 15,00 18,00
NOKI9L46 46,00 12,25 14,25 10
NOKI9L50 50,00 9,00 11,00 38
NOKI9L54 54,00 6,70 8,20 50
NOKI9L58 58,00 4,65 6,10
NOKI9L62 62,00 75,00 1,65 3,35 4,55 3,85 3,85 3,85 20 8
NOKI9L66 66,00 2,20 3,40
NOKI9L70 70,00 1,35 2,55
NOKI9L80 80,00 0,20 1,40
NOKI9L90 90,00 0,01 0,85 20
December 2020
Symbol Lösenpris % +/- Köp Sälj Senast Hög Låg Volym O/I
NOKI0X Termin
NOKI0L24 24,00
NOKI0L26 26,00
NOKI0L28 28,00
NOKI0L30 30,00
NOKI0L34 34,00
NOKI0L38 38,00
NOKI0L42 42,00
NOKI0L46 46,00
NOKI0L50 50,00
NOKI0L54 54,00
NOKI0L58 58,00
NOKI0L62 62,00
NOKI0L66 66,00
NOKI0L70 70,00
NOKI0L80 80,00
NOKI0L90 90,00
December 2021
Symbol Lösenpris % +/- Köp Sälj Senast Hög Låg Volym O/I
NOKI1X Termin
NOKI1L30 30,00
NOKI1L34 34,00
NOKI1L38 38,00
NOKI1L42 42,00
NOKI1L46 46,00
NOKI1L50 50,00
NOKI1L54 54,00
NOKI1L58 58,00
NOKI1L62 62,00
NOKI1L66 66,00
NOKI1L70 70,00
NOKI1L80 80,00
NOKI1L90 90,00