Stäng Uppdatera Omsättning 14:40:14 Hjälp!
Omsättning i miljoner, antal i tusen
Antal Omsatt
Totalt aktier 99 591 9 748
Large Cap 74 777 8 946
Mid Cap 18 260 710
Small Cap 6 554 92