Stäng Uppdatera Omsättning 10:13:32 Hjälp!
Omsättning i miljoner, antal i tusen
Antal Omsatt
Totalt aktier 36 395 2 051
Large Cap 18 659 1 871
Mid Cap 15 410 171
Small Cap 2 326 8